Onemix Kvinners Luft Joggesko Unike Sko Tungen Utformingen Svart

B072VR237M
Onemix Kvinners Luft Joggesko, Unike Sko Tungen Utformingen Svart
  • sko
  • stoff-og-syntetisk
  • gummisåle
  • <i>size attention: please choose size based on length and shape of your foot.</i> <b>størrelse oppmerksomhet: Velg størrelse avhengig av lengden og formen på foten din.</b> <i>the size in inch means the length of your foot to fit the shoe.</i> <b>størrelsen i tommer betyr lengden på foten din til å passe skoen.</b> <i>bonus: 1 of onemix socks+ extra shoe lace.</i> <b>bonus: en av onemix sokker + ekstra skolisser.</b>
  • <i>distinctive sloping tongue enchance feelings of wrap and laminating.</i> <b>karakteristiske skrå tungen enchance følelser av wrap og laminering.</b> <i>extraordinarily comfortable, lightweight, flexible, abrasion-resistant.</i> <b>usedvanlig komfortable, lett, fleksibelt, slitesterkt.</b> <i>extra cushioning antislip sole design.</i> <b>ekstra demping sklisåle design.</b>
  • profesjonelle sports sko bra for løping, jogging, ridning, trening, daglig gym sport, reising, turgåing og fritidsklær.
  • <i>good whole palm air cushion system provide maximum shock absorption, high-elastic, strong damping, and height increasing (3.5cm), it will make you feel like walking on a cushion all day.</i> <b>god hele håndflaten luftpute system gir maksimal støtdemping, høy-elastisk, sterk demping, og høyden øker (3,5 cm), vil det gjøre at du føler for å gå på en pute hele dagen.</b> <i>no matter standing or walking for a long period of time, you will not get tired.</i> <b>uansett stå eller gå for en lengre periode, vil du ikke bli lei.</b>
Onemix Kvinners Luft Joggesko, Unike Sko Tungen Utformingen Svart Onemix Kvinners Luft Joggesko, Unike Sko Tungen Utformingen Svart Onemix Kvinners Luft Joggesko, Unike Sko Tungen Utformingen Svart Onemix Kvinners Luft Joggesko, Unike Sko Tungen Utformingen Svart Onemix Kvinners Luft Joggesko, Unike Sko Tungen Utformingen Svart
Gastrostomi og PEG
Meeshine Kvinners Komfortabel Bow Punkt Tå Flate Pumper Aurlandssko Mørk Blå Semskede

Tilbake

Aktuelt | 12.06.17

Del på: Facebook Twitter Adidas Neo Mens Cloudfoam Flyte 20 Måte Joggesko Solar Blå / Hvit / Fantom

Hovedpunktene i endringen innebærer et krav om å utarbeide varslingsrutiner for virksomheter med minst fem arbeidstakere, en ny bestemmelse om taushetsplikt samt en utvidelse av vernet til også å omfatte innleide arbeidstakere.

Ved gjennomføringen av den nye lovgivningen innføres det en ubetinget plikt til å etablere varslingsrutiner for virksomheter med minst fem arbeidstakere. Etter eksisterende lovgivning er det noe uklart hvilke virksomheter som har en slik plikt, og det var derfor nødvendig å innføre klarere regler om dette. Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere plikter å utarbeide rutiner for varsling. Virksomheter som har færre en fem arbeidstakere plikter å utarbeide slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Det er et krav at rutinene er skriftlige og lett tilgjengelige for alle arbeidstakere, typisk ved at de er tatt inn i personalhåndbok eller på intranett. De skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte, og oppfordre arbeidstaker til å varsle om kritikkverdige forhold, samt angi fremgangsmåte for varsling i virksomheten.

Dagens regler har kun regulert retten til å varsle om kritikkverdige forhold hos egen arbeidsgiver. Innleide arbeidstakere har ikke vært omfattet av vernet som er gitt i arbeidsmiljøloven og har følgelig ikke kunnet varsle om kritikkverdige forhold hos den virksomheten de har vært utleid til. Ved innføringen av de nye reglene i arbeidsmiljøloven utvides anvendelsesområdet for varslingsreglene slik at innleide arbeidstakere også skal ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold hos innleier. De vil ved slik varsling være vernet mot gjengjeldelse både overfor innleier og egen arbeidsgiver.

Av hensyn til arbeidstaker innføres det nå regler om taushetsplikt for Arbeidstilsynet eller andre offentlige organer som mottar varsel om kritikkverdige forhold i en virksomhet. En slik taushetsplikt innebærer at et tilsynsorgan har plikt til å forholde seg taus om hvem som har varslet. Taushetsplikten gjelder både navn på varsleren og andre identifiserende opplysninger. Formålet med bestemmelsen er å gjøre det tryggere for arbeidstaker å varsle eksternt til offentlige myndigheter.

Innledning

Med en devaluering menes at et lands myndigheter gjør landets penger mindre verdt, målt i forhold til andre lands penger. Dette skjer gjenom heving av kursene på utenlandsk valuta. 1

Mange er skeptiske til bruken av devalueringer. I denne artikkelen gjør jeg rede for årsakene til det.

La oss tenke oss at Storbritannia devaluerer. Det kan sette i gang en utvikling som noe forenklet kan beskrives slik: Idifu Kvinners Retro Anheng Plattform Høye Chunky Hæler Faux Suede Side Zip Ankelstøvletter Rød

Dette kan fortsette i flere faser, der det i hver fase er én eller flere devalueringen som skyldes tidligere devalueringer og fører til nye devalueringer.

Ingen land er tjent med en slik utvikling. (Jf avsnittet Tre negative virkninger av devalueringer i det følgende.)

Men selv om en unngår en devalueringsspiral av den typen som er skissert foran, er det langt fra sikkert at et land på litt lengere sikt er tjent med å devaluere. Sett f.eks. at Storbritannia devaluerer. Det fører til at, målt i britiske pund, blir prisene høyere på varer Storbritannia importerer. Hvis britiske myndigheter ikke klarer å forhindre dette - og det klarer de antakelig ikke - fører dyrere importerte varer til at prisene på innenlandske produkter øker. Dels skjer dette nokså direkte ved at britiske bedrifter som bruker importerte råvarer, får økte produksjonskostnader, og derfor øker prisene. Det kan også lett skje mer indirekte på denne måten: Økte priser på importerte forbruksvarer fører til at lønnstakerne kan få kjøpt mindre enn før for sine inntekter. Derfor krever de, og får, høyere lønn. Lønnsøkningene fører til økte produksjonskostnader, og derfor også til høyere priser.

Vi vet av erfaring - og kan også forklare hvorfor - at rask prisstigning i én periode trekker i retning av rask prisstigning i neste periode. Hvis prissne begynner å stige raskt i Storbritannia, er det følgelig store sjanser for rask prisstigning der en tid framover. En slik prisutvikling svekker Storbritannias konkurranseevne.

En innenlandsk prisstigning som er forårsaket av en devaluering, kan bli så rask og så langvarig at dette skjer: Etter en tid er landets konkurranseevne blitt dårligere enn den var før devalueringen. I andre tilfeller kan prisstigning føre et land tilbake til forhold der konkurranseevnen er omtrent den samme som før.

En devaluering er et økonomisk sjokk. Hvis et lands myndigheter overveier om de skal devaluere, vil de som oftest mene at en eventuell devaluering må være kraftig for å ha de ønskede virkningene. De fleste devalueringer er derfor kraftige.

Kontakt oss

Telefon:+47 76 11 92 00

Send en mail: [email protected]

KUNDESERVICE:

Ordretelefon: +47 76 11 92 30 [email protected]

Om BioMar

En av fire fisker oppdrettet i Europa og Chile blir fôret med fôr fra BioMar. BioMars fiskefôr dekker alle stadier i fiskens liv og omfatter larvefôr, yngelfôr til smolt og fôr til matfisk.

Snarveier

Følg oss

Her finner du oss i Norge