Boombah Menns Berzerk Torv Sko 13 Fargealternativer Flere Størrelser Marineblå / Grå

B076BGM18S
Boombah Menns Berzerk Torv Sko - 13 Fargealternativer - Flere Størrelser Marineblå / Grå
  • <i>the berzerk low top turf shoe is engineered for the feet that need a little more room to breathe with a comfort max fit, vented mesh panels and a polyfoam insole.</i> <b>Berzerk lav topp torv sko er konstruert for føttene som trenger litt mer plass til å puste med en komfort max passform, ventilert mesh paneler og en polyfoam innersåle.</b> <i>these turfs can rely on hex shape studs for multidirectional traction in all field conditions</i> <b>disse turfs kan stole på hex form pigger for skytespillet trekkraft på alle feltforhold</b>
  • <i>fits true to size.</i> <b>passer true til størrelse.</b> <i>weight: 11.8 oz.</i> <b>Vekt: 11.8 oz.</b> <i>comfort max fit- our most generous fit, for those who need a little more room to breathe</i> <b>komfort max EGNETHET våre mest sjenerøse i form, for de som trenger litt mer plass til å puste</b>
  • karbonfiber microweld tåhette og hæl forsterkning
  • sekskantformede stendere grep med flerveis trekkraft på alle feltforhold
Boombah Menns Berzerk Torv Sko - 13 Fargealternativer - Flere Størrelser Marineblå / Grå Boombah Menns Berzerk Torv Sko - 13 Fargealternativer - Flere Størrelser Marineblå / Grå Boombah Menns Berzerk Torv Sko - 13 Fargealternativer - Flere Størrelser Marineblå / Grå Boombah Menns Berzerk Torv Sko - 13 Fargealternativer - Flere Størrelser Marineblå / Grå Boombah Menns Berzerk Torv Sko - 13 Fargealternativer - Flere Størrelser Marineblå / Grå
Gastrostomi og PEG
Amoonyfashion Kvinners Spisse Tå Lukket Tå Kitten Hæler Pumpersko Med Plattformen Og Tilbake Glidelås Beige

Tilbake

Aktuelt | 12.06.17

Del på: Sanuk Menns Chiba Vaffel Dagdriver Svart Vaffel
Twitter LinkedIn

Hovedpunktene i endringen innebærer et krav om å utarbeide varslingsrutiner for virksomheter med minst fem arbeidstakere, en ny bestemmelse om taushetsplikt samt en utvidelse av vernet til også å omfatte innleide arbeidstakere.

Ved gjennomføringen av den nye lovgivningen innføres det en ubetinget plikt til å etablere varslingsrutiner for virksomheter med minst fem arbeidstakere. Etter eksisterende lovgivning er det noe uklart hvilke virksomheter som har en slik plikt, og det var derfor nødvendig å innføre klarere regler om dette. Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere plikter å utarbeide rutiner for varsling. Virksomheter som har færre en fem arbeidstakere plikter å utarbeide slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Det er et krav at rutinene er skriftlige og lett tilgjengelige for alle arbeidstakere, typisk ved at de er tatt inn i personalhåndbok eller på intranett. De skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og tillitsvalgte, og oppfordre arbeidstaker til å varsle om kritikkverdige forhold, samt angi fremgangsmåte for varsling i virksomheten.

Dagens regler har kun regulert retten til å varsle om kritikkverdige forhold hos egen arbeidsgiver. Innleide arbeidstakere har ikke vært omfattet av vernet som er gitt i arbeidsmiljøloven og har følgelig ikke kunnet varsle om kritikkverdige forhold hos den virksomheten de har vært utleid til. Ved innføringen av de nye reglene i arbeidsmiljøloven utvides anvendelsesområdet for varslingsreglene slik at innleide arbeidstakere også skal ha rett til å varsle om kritikkverdige forhold hos innleier. De vil ved slik varsling være vernet mot gjengjeldelse både overfor innleier og egen arbeidsgiver.

Av hensyn til arbeidstaker innføres det nå regler om taushetsplikt for Arbeidstilsynet eller andre offentlige organer som mottar varsel om kritikkverdige forhold i en virksomhet. En slik taushetsplikt innebærer at et tilsynsorgan har plikt til å forholde seg taus om hvem som har varslet. Taushetsplikten gjelder både navn på varsleren og andre identifiserende opplysninger. Formålet med bestemmelsen er å gjøre det tryggere for arbeidstaker å varsle eksternt til offentlige myndigheter.

Innledning

Med en devaluering menes at et lands myndigheter gjør landets penger mindre verdt, målt i forhold til andre lands penger. Dette skjer gjenom heving av kursene på utenlandsk valuta. Softwalk Kvinners San Marcos Vevet Stabeis Stein

Mange er skeptiske til bruken av devalueringer. I denne artikkelen gjør jeg rede for årsakene til det.

La oss tenke oss at Storbritannia devaluerer. Det kan sette i gang en utvikling som noe forenklet kan beskrives slik: Sas Kvinners Forenkle Slip On Lusso Gull

Dette kan fortsette i flere faser, der det i hver fase er én eller flere devalueringen som skyldes tidligere devalueringer og fører til nye devalueringer.

Ingen land er tjent med en slik utvikling. (Jf avsnittet Tre negative virkninger av devalueringer i det følgende.)

Men selv om en unngår en devalueringsspiral av den typen som er skissert foran, er det langt fra sikkert at et land på litt lengere sikt er tjent med å devaluere. Sett f.eks. at Storbritannia devaluerer. Det fører til at, målt i britiske pund, blir prisene høyere på varer Storbritannia importerer. Hvis britiske myndigheter ikke klarer å forhindre dette - og det klarer de antakelig ikke - fører dyrere importerte varer til at prisene på innenlandske produkter øker. Dels skjer dette nokså direkte ved at britiske bedrifter som bruker importerte råvarer, får økte produksjonskostnader, og derfor øker prisene. Det kan også lett skje mer indirekte på denne måten: Økte priser på importerte forbruksvarer fører til at lønnstakerne kan få kjøpt mindre enn før for sine inntekter. Derfor krever de, og får, høyere lønn. Lønnsøkningene fører til økte produksjonskostnader, og derfor også til høyere priser.

Vi vet av erfaring - og kan også forklare hvorfor - at rask prisstigning i én periode trekker i retning av rask prisstigning i neste periode. Hvis prissne begynner å stige raskt i Storbritannia, er det følgelig store sjanser for rask prisstigning der en tid framover. En slik prisutvikling svekker Storbritannias konkurranseevne.

En innenlandsk prisstigning som er forårsaket av en devaluering, kan bli så rask og så langvarig at dette skjer: Etter en tid er landets konkurranseevne blitt dårligere enn den var før devalueringen. I andre tilfeller kan prisstigning føre et land tilbake til forhold der konkurranseevnen er omtrent den samme som før.

En devaluering er et økonomisk sjokk. Hvis et lands myndigheter overveier om de skal devaluere, vil de som oftest mene at en eventuell devaluering må være kraftig for å ha de ønskede virkningene. De fleste devalueringer er derfor kraftige.

Kontakt oss

Telefon:+47 76 11 92 00

Send en mail: [email protected]

KUNDESERVICE:

Om BioMar

En av fire fisker oppdrettet i Europa og Chile blir fôret med fôr fra BioMar. BioMars fiskefôr dekker alle stadier i fiskens liv og omfatter larvefôr, yngelfôr til smolt og fôr til matfisk.

Snarveier

Følg oss

Her finner du oss i Norge